GDPR - COPYcentrum Senica

COPYcentrum SENICA
VY VIETE ČO POTREBUJETE, MY VIEME AKO TO SPRAVIŤ
Prejsť na obsah

G D P R


Vážený zákazník,

pri spracúvaní osobných údajov sa riadim primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, Zákonom o ochrane osobných údajov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V zásade nemám úmysel vyžadovať si od Vás a spracovávať Vaše osobné údaje. Ak mi ich však dobrovoľne poskytnete, tieto údaje nikomu nesprístupňujem, ani v rámci Slovenskej republiky, ani mimo jej hraníc. Zamestnanci sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

Návrat na obsah